Nothing here

MYCO delete information record

מדיניות מחיקת הנתונים באתר mycolove.com
מפעילי האתר רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר.

לכל משתמש רשום ישנה זכות לבקש מחיקה של המידע המופיע באתר MYCOLOVE.com

  1. הצטרפות לאתר (פתיחת חשבון משתמש) כרוכה במסירת מידע אישי. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לאתר וחלק מפעילות האתר לא תתאפשר למבקרים ללא חשבון.
  2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות אופן שימוש המשתמשים בו, בהתאם לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין
  3. לכל אחד ממשתמשי האתר ישנה הזכות לבקש מאיתנו שנמחק ת כל המידע השמור אצלנו במערכת
  4. בקשות למחיקת מידע יש להפנות לכתובת המייל info@mycolove.com ו\או לשלוח לנו הודעה מתוך האתר
  5. משתמש שביקש שהמיע ימחק, יקבל אישור על קבלת הבקשה ואישור על ביצוע הפעול עד 5 ימי עבודה מרגע קבלת הבקשה
  6. מידע שימחק לא ניתן לשחזור, ועל כן, צוות מיקו אינו אחראי על כל בעיה שתגרם כתוצאה ממחיקת המידע
צרו קשר בווטסאפ
כן כן יש לנו עכשיו גם ווטסאפ!
היי חברים
מה הדיבור? יש שאלות? אנחנו זמינים גם בווטסאפ!