Nothing here

מדיניות ותקנון

מבוא

 1. מיקופוביה, ח.פ 200788339, היא החברה (להלן – “החברה”) שמפעילה את האתר “mycolove.com ” (להלן – “האתר”), הוא אתר המשמש כפלטפורמה לניהול קהילת מיקופוביה (להלן -“הקהילה”), שהיא קהילת אומנים ומוסיקאים (להלן – “חברי הקהילה”). כמו כן האתר ישמש לקידום אירועי תרבות ותוכן (להלן – “האירועים”), וכפלטפורמת מכירת כרטיסים באמצעות חנות אינטרנטית המציעה למשתמשים באתר (להלן – “משתמשי האתר”) לרכוש כרטיסים לאירועים ו/או מופעים אותם היא מפרסמת באמצעות האתר (להלן – “האירוע” או “האירועים”), בין אם האירועים שייכים לחברה או בין אם לחברה חיצונית אחרת (להלן – “מארגן האירוע”).
 2. מפעילי האתר  (להלן- “מפעילי האתר”) שומרים לעצמם את הזכות לשנות את נוסח תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת.
 3. הוראות תנאי השימוש חלות על כל משתמש/גולש באתר.
 4. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ומרצונך החופשי.
 5. נבקשך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות (המפורטים בהמשך) לפני תחילת השימוש באתר.
 6. במידה ותנאי השימוש שלהלן אינם מקובלים עליך – נא לא להירשם לאתר ולא לעשות בו שימוש.

הגבלת אחריות לגבי תכנים ומידע המועלים על ידי משתמשי האתר

 1. כל המידע והתכנים הנוספים לאתר על ידי משתמשי האתר הינם באחריות יוצרי תכנים אלו, לרבות פרופיל משתמש, מודעות חברים, תמונות, אמצעי התקשרות וכל מידע ותכנים נוספים.
 2. המשתמשים באתר מתבקשים לוודא, כי המידע והתכנים שהם מוסרים ומפרסמים הינם מדויקים, ראויים ורלוונטיים למהות האתר והשימוש בו.
 3. משתמשי האתר מתחייבים, כי יש להם את הזכות החוקית לפרסם את התוכן, המידע, התמונות וכל דבר אחר שיבחרו לפרסם באתר, וכי כל הפרה של זכויות צד שלישי כלשהן מצידם הינה על אחריותם הבלעדית.

הגבלת אחריות לגבי חיבור והתקשרות בין חברי הקהילה

 1. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בנוגע לכל התקשרות שהיא בין משתמשי האתר או כל התקשרות שהיא הנוגעת לצדדים שלישיים. כל חיבור והתקשרות בין חברי הקהילה הינם באחריות הצדדים בלבד ולמפעילי האתר אין ולא תהיה אחריות על אופן וטיב ההתקשרות, מידת הצלחת ההתקשרות, סיומה או כל עניין אחר שיעלה בין הצדדים במהלך ההתקשרות. בשום מקרה לא תהיה למפעילי האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 2. חברי קהילה שיבחרו ליצור קשר עם חברי קהילה אחרים, יעשו את זה מרצונם החופשי, על אחריותם הבלעדית ועל פי שיקול דעתם.

הגבלת אחריות – תוכן ומידע המועלים על ידי מפעילי האתר

 1. בנוסף לתוכן הנוצר על ידי המשתמשים באתר, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות ליצור תוכן ומידע הראויים בעיניהם להצגה באתר ולפרסמם באתר כראות עינם.
 2. מפעילי האתר יעלו ויעדכנו את התכנים באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתם.
 3. כל שימוש בתכנים הנוצרים או הנוספים על ידי מפעילי האתר, ובכלל זה ההמלצות לגבי ביצוע התקשרות בין צדדים שונים בין אם הם חלק ממשתמשי האתר או בין אם לאו, הינו על אחריות המשתמשים באתר והמתקשרים בלבד, מרצונם החופשי ומתוך הבנה כי מדובר בהמלצה בלבד.
 4. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר, לערוך ולשנות את התכנים שהועלו לאתר על ידם או ידיי משתמשים מסוימים שקיבלו היתר לכך (היתר זה ישלח במייל מכתובת Mycopobia@gmail.com)

  קניין רוחני
 1. מפעילי האתר הינם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני שנוצר באתר באופן בלעדי.
 2. זכויות היוצרים והקניין הרוחני כוללים, בין היתר, את מבנה האתר, עיצוב האתר וכל תוכן שנכתב באתר.
 3. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תוכן, טקסט, מידע, תמונה או כל דבר אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.
 4. האתר, האפליקציה, הממשקים, השירותים, התכנים, הפלט(ים), וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים (למעט רכיבים מסוימים אשר יובאו מפרויקטי קוד פתוח ברשת), קבצים, ממשקים גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד – “הקניין הרוחני”) שייכים לחברה והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שאינו למטרת ו/או במסגרת השירותים. המשתמש לא יהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע “הנדסה הפוכה”, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמו או על-ידי מי מטעמו בכל אופן שהוא.
 5. כאמור מעלה, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל פרסום או תוכן המפר זכויות יוצרים שהובא לידיעתם עניין כזה.


רכישת כרטיסים לאירוע

 1. על המשתמש המעוניין לרכוש כרטיסים לאירוע באמצעות האתר לבחור את האירוע הרלוונטי אליו יהיה מעוניין לרכוש כרטיסים.
 2. לאחר מכן יתבקש המשתמש להזין את אחד או יותר מהפרטים הבאים אודותיו: (1) שם פרטי ומשפחה; (2) מספר טלפון נייד; (3) מספר תעודת זהות; (4) כתובת דואר אלקטרוני; (5) כתובת; (7) מקום עבודה / חברה / ארגון עובדים (8) תפקיד (9) פרטי אמצעי תשלום (מספר כרטיס אשראי, סוג, תוקף); (10) שדות נוספים ככל שיידרשו על ידי המארגן (להלן – “המידע האישי”)
 3. לאחר ביצוע אימות פרטי התשלום והפרטים המזהים אודות המשתמש, ובכפוף לכך שכמות הכרטיסים המוצעים במסגרת האתר לא אזלה, יחויב המשתמש בתמורה בגין הכרטיסים שנרכשו ותישלח אליו הודעה באמצעות דואר אלקטרוני  המכילה קישור לכרטיס כניסה דיגיטאלי לאירוע (להלן – “כרטיס הכניסה הדיגיטאלי”). 
 4. תישלח למשתמש הודעה נוספת באמצעות דואר אלקטרוני הכוללת חשבונית מס/קבלה בגין הכרטיסים שנרכשו. יובהר, כי ההודעות הנ”ל תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתמש במסגרת רכישת הכרטיסים באמצעות האתר והמשתמש מאשר, כי ידוע לו כי עליו לוודא כי הכתובת אשר הוזנה על ידו הינה כתובת דואר אלקטרוני תקינה, פעילה ושהינה בבעלותו.
 5. המשתמש מאשר, כי השלמת רכישת הכרטיסים לאירוע באמצעות האתר מהווה מתן הרשאה מצידו לחיוב ו/או זיכוי כרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרו על ידי המשתמש במסגרת תהליך הרכישה הנ”ל בהתאם להזמנה אישר ביצע המשתמש באתר וכן הסכמה לביצוע כל הפעולות אשר יידרשו על ידי החברה לצורך זיהוי ואימות ביצוע התשלום.
 6. על המשתמש לוודא, זמן סביר לפני האירוע, כי הודעת האישור נשלחה והתקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל וכי לא קיימת כל מניעה להצגת כרטיס הכניסה הדיגיטאלי במכשיר הנייד שבבעלותו ושבכוונתו להזדהות באמצעותו בעת הכניסה לאירוע, או לחילופין יציג המשתמש דף מודפס של הכרטיס הדיגיטאלי (להלן -“כרטיס הכניסה המודפס”).
 7.  המשתמש מאשר, כי ידוע לו שעליו להגיע לאירוע עם תעודת מזהה ולכל הפחות עם אחד מהבאים: מכשיר נייד אשר ניתן להציג באמצעותו את תמונת הברקוד (QR) המהווה את כרטיס הכניסה הדיגיטאלי באופן תקין ו/או כרטיס הכניסה המודפס. 
 8. מפעילי האתר שומרים על זכותם שלא לאשר את רכישת הכרטיסים לאירוע על ידי המשתמש בגין הסיבות הבאות:  אזלו הכרטיסים לאירוע, התקבל סירוב מאת חברת האשראי לאשר את ביצוע עסקת רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש, המשתמש אינו עומד בתנאי השימוש באתר, קיים חשש להפרה של הוראות החוק (בין אם על ידי המשתמש ובין אם לאו) ו/או כאשר מארגן האירוע לא אישר ו/או סירב לאשר את מכירת הכרטיס/ים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 9. יובהר עם זאת, כי החברה ו/או מפעילי האתר לא יישאו בכל אחראיות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי אחר (לרבות מי שעבורו רכש המשתמש כרטיס כניסה לאירוע) בגין סירובו של המארגן למכירת כרטיסים כאמור.
 10.  יובהר, כי כרטיס הכניסה לאירוע המופק באמצעות האתר (בין אם כרטיס הכניסה הדיגיטאלי ובין אם כרטיס הכניסה המודפס) אינם ניתנים להעברה. ככל שהמשתמש מעוניין לשנות את פרטי הכרטיס עליו ליצור קשר עם החברה במייל mycopobia@gmail.com , לכל הפחות ולא יאוחר מ- 48 שעות ממועד האירוע.

רכישת כרטיסים לאירוע

 1. מחירי הכרטיסים לאירוע ייקבעו על ידי מארגן האירוע ויוצגו במסגרת דף האירוע באתר בשקלים חדשים כולל מע”מ (להלן – “מחיר הכרטיס”).
 2. ביטולים והחזרים – ביטול של עסקת רכישת כרטיסים לאירוע על ידי משתמש תיעשה אך ורק בכפוף למדיניות הביטולים הקבועה, אשר תפורסם על ידי מארגן האירוע בדף האירוע באתר וכן בכפוף לאישורו של המארגן ושל חברת האשראי (להלן – “מדיניות הביטולים וההחזרים”).
 3. על אף האמור במדיניות הביטולים וההחזרים, יובהר כי בכל מקרה, ביטול כאמור יתאפשר לכל הפחות בתוך ארבעה עשר יום מיום הרכישה, אך לא יאוחר 48 שעות לפני מועד האירוע ובאישורם של מפעילי האתר.
 4. כמו כן יובהר, כי המשתמש לא יוכל לבצע ביטול חלקי של עסקה לרכישת כרטיסים לאירוע.
 5. עוד יובהר, כי מקום בו לא תוכל החברה מכל סיבה שהיא לחייב את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) אותו סיפק המשתמש במסגרת עסקה לרכישת כרטיסים לאירוע, יבוטלו באופן אוטומטי הכרטיסים אשר נרכשו על ידו משתמש כאמור.
 6. המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי המארגן רשאי לבטל אירוע ובמקרה כאמור יבוטלו הכרטיסים אשר נרכשו על ידי המשתמש לאירוע. מובהר ומוסכם, כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין ביטול האירוע מכל סיבה שהיא.
 7. החברה תשיב למשתמש, בכל מקרה של ביטול בתוך 30 ימי עסקים ממועד ביטול רכישת הכרטיסים על ידו (ובלבד שהדבר נעשה בהתאם למדיניות הביטולים וההחזרים) או ממועד ביטול האירוע על ידי המארגן
 8. יובהר עם זאת, כי בכל מקרה בו בוטלה העסקה לרכישת כרטיסים לאירוע על ידי המשתמש כאמור לעיל , תהיה רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול, כמשמעות מונח זה בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.
 9. ביטול עסקה כרוך בדמי ביטול של כ-5% מסך העסקה.

הפעלתו של האתר

 1. מפעילי האתר אינם מתחייבים להמשיך ולהפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית, צורתו הנוכחית או בכל אופן אחר לפרק זמן כזה או אחר.
 2. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשבית את פעילות האתר לצרכי תחזוקה או לכל צורך אחר שימצאו לנכון. השבתת האתר מכל סיבה כלשהי לא תהווה עילה לטענה או תביעה מצד משתמשי האתר.
 3. בכל מקרה, מפעילי האתר יעשו את מירב המאמצים העומדים לרשותם על מנת שהאתר יפעל בצורה הטובה ביותר אך אינם מתחייבים על איכות הגלישה והשימוש באתר.
 4. מפעילי האתר ישמחו לקבל המלצות לשיפור האתר והערות אודות תקלות בגלישה, בשימוש באתר או בכל עניין רלוונטי אחר הקשור לפעילותו של האתר.

שיתופי פעולה

 1. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשתף פעולה עם גורמים שונים – מסחריים ואחרים.
 2. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל תלונה או טענה הקשורה להתקשרות או יחסים בין הגורמים איתם יבוצע שיתוף הפעולה והמשתמשים באתר.
 3. בכל מקרה, ישמרו מפעילי האתר על פרטיותם של המשתמשים באתר כמצוין במדיניות הפרטיות שלהלן.

שימוש נאות באתר על ידי המשתמש

 1. נאסר על המשתמש לפרסם באתר את התכנים הבאים:
  • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
  • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
  • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב זדוני (phishing, hacking) או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלי  (Vandals), יישומים מזיקים ( Malicious Applications) וכיו”ב;
  • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שרותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או ארגון, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);
  • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  • כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
  • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
  • כל תוכן העלול להטעות צרכני ומשתמשי האתר;
  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;

מדיניות פרטיות באתר mycolove.com
מפעילי האתר רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר.

 1. הצטרפות לאתר (פתיחת חשבון משתמש) כרוכה במסירת מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר אלקטרוני וכד׳. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לאתר וחלק מפעילות האתר לא תתאפשר למבקרים ללא חשבון. כחלק מתהליך ההצטרפות, המשתמש מאשר, כי הנתונים שימסרו על ידו בעת ההרשמה אינם רגישים וכי הם יישמרו וינוהלו ע״י מפעילי האתר.
 2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות אופן שימוש המשתמשים בו, מפעילי האתר ישמרו את המידע ויעשו שימוש בו או בנתונים שימסרו במועד ההרשמה לאתר בהתאם לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר למשתמשים גישה לשירותים השונים באתר – כדוגמת יצירת קשר עם משתמשים אחרים , רכישת כרטיסים, הרשמה לאירועים.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמשי האתר מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת יכול המשתמש לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
  • ליצירת הקשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
  • לכל מטרה אחרת, שתפורט בתנאי השימוש באתר, במדיניות הפרטיות זו או בכל תקנון מחייב אחר.
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, מאשר המשתמש לצדדים שלישיים שיורשו לכך על ידי מפעילי האתר לקבל מידע זה, בכפוף לשמירה עליו בהתאם להוראות תנאי השימוש באתר.
 3. מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על פעילות המשתמשים באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שהמשתמש מפר את תנאי השימוש באתר ומסירת המידע תידרש בהקשר זה כדין ע”י צד שלישי.
  • אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודות המשתמש לצד שלישי
  • במידה ותתעורר כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילי האתר.
  • אלא אם כן המשתמש הזמין שירו מצד שלישי דרך האתר
 4. מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מפעילי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 5. האתר שומר לעצמו את האפשרות לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (Cookies) לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן על-ידי המשתמשים בו. כל משתמש יכול לבחור שלא לאפשר את הפעלתם וזאת על ידי ביטול אפשרות זו בדפדפן האינטרנט שבו הוא גולש. עם זאת יצוין, כי ביטול אפשרות לקבלת “עוגיות” (Cookies)  בדפדפן יכול להביא לכך שחלקים מהאתר לא יעבדו באופן מלא.
 6. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם לאתרים אחרים, על פי צורך והחלטת מפעילי האתר. מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות (להלן – “אתרים חיצוניים”). לאתרים אלה יכולה ויש מדיניות פרטיות משלהם. לפיכך, האחריות בשימוש באתרים של קישוריות והאחריות בגין המידע שיועבר, ככל שיועבר, על ידי משתמשים באתר לאתרים החיצונים, היא על משתמשי האתר בלבד והחברה ומפעילי האתר ממליצים לבדוק ולקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם.
צרו קשר בווטסאפ
כן כן יש לנו עכשיו גם ווטסאפ!
!היי פטריות
?מה הדיבור? יש שאלות
:) מיקו זמינה גם בווטסאפ